Statistics
| Branch: | Revision:

iof-bird / bird-2.0.1 / sysdep / linux / netlink.Y @ 6b3f1a54

History | View | Annotate | Download (3.78 KB)

1 6b3f1a54 tiamilani
/*
2
 *	BIRD -- Linux Netlink Configuration
3
 *
4
 *	(c) 1999--2000 Martin Mares <mj@ucw.cz>
5
 *
6
 *	Can be freely distributed and used under the terms of the GNU GPL.
7
 */
8
9
CF_HDR
10
11
CF_DECLS
12
13
CF_KEYWORDS(KERNEL, TABLE, METRIC, KRT_PREFSRC, KRT_REALM, KRT_SCOPE, KRT_MTU, KRT_WINDOW,
14
	  KRT_RTT, KRT_RTTVAR, KRT_SSTRESH, KRT_CWND, KRT_ADVMSS, KRT_REORDERING,
15
	  KRT_HOPLIMIT, KRT_INITCWND, KRT_RTO_MIN, KRT_INITRWND, KRT_QUICKACK,
16
	  KRT_LOCK_MTU, KRT_LOCK_WINDOW, KRT_LOCK_RTT, KRT_LOCK_RTTVAR,
17
	  KRT_LOCK_SSTRESH, KRT_LOCK_CWND, KRT_LOCK_ADVMSS, KRT_LOCK_REORDERING,
18
	  KRT_LOCK_HOPLIMIT, KRT_LOCK_RTO_MIN, KRT_FEATURE_ECN, KRT_FEATURE_ALLFRAG)
19
20
CF_GRAMMAR
21
22
CF_ADDTO(kern_proto, kern_proto kern_sys_item ';')
23
24
kern_sys_item:
25
  KERNEL TABLE expr { THIS_KRT->sys.table_id = $3; }
26
 | METRIC expr { THIS_KRT->sys.metric = $2; }
27
 ;
28
29
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_PREFSRC	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_IP_ADDRESS, T_IP, EA_KRT_PREFSRC); })
30
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_REALM	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_REALM); })
31
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_SCOPE	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_SCOPE); })
32
33
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_MTU		{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_MTU); })
34
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_WINDOW	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_WINDOW); })
35
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_RTT		{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_RTT); })
36
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_RTTVAR	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_RTTVAR); })
37
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_SSTRESH	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_SSTRESH); })
38
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_CWND		{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_CWND); })
39
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_ADVMSS	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_ADVMSS); })
40
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_REORDERING	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_REORDERING); })
41
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_HOPLIMIT	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_HOPLIMIT); })
42
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_INITCWND	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_INITCWND); })
43
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_RTO_MIN	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_RTO_MIN); })
44
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_INITRWND	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_INITRWND); })
45
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_QUICKACK	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_INT, T_INT, EA_KRT_QUICKACK); })
46
47
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_LOCK_MTU	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_BITFIELD, T_BOOL, EA_KRT_LOCK_MTU); })
48
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_LOCK_WINDOW	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_BITFIELD, T_BOOL, EA_KRT_LOCK_WINDOW); })
49
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_LOCK_RTT	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_BITFIELD, T_BOOL, EA_KRT_LOCK_RTT); })
50
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_LOCK_RTTVAR	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_BITFIELD, T_BOOL, EA_KRT_LOCK_RTTVAR); })
51
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_LOCK_SSTRESH	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_BITFIELD, T_BOOL, EA_KRT_LOCK_SSTHRESH); })
52
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_LOCK_CWND	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_BITFIELD, T_BOOL, EA_KRT_LOCK_CWND); })
53
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_LOCK_ADVMSS	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_BITFIELD, T_BOOL, EA_KRT_LOCK_ADVMSS); })
54
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_LOCK_REORDERING { $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_BITFIELD, T_BOOL, EA_KRT_LOCK_REORDERING); })
55
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_LOCK_HOPLIMIT { $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_BITFIELD, T_BOOL, EA_KRT_LOCK_HOPLIMIT); })
56
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_LOCK_RTO_MIN { $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_BITFIELD, T_BOOL, EA_KRT_LOCK_RTO_MIN); })
57
58
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_FEATURE_ECN	{ $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_BITFIELD, T_BOOL, EA_KRT_FEATURE_ECN); })
59
CF_ADDTO(dynamic_attr, KRT_FEATURE_ALLFRAG { $$ = f_new_dynamic_attr(EAF_TYPE_BITFIELD, T_BOOL, EA_KRT_FEATURE_ALLFRAG); })
60
61
62
CF_CODE
63
64
CF_END