Revision 03c03afd libavformat/ipmovie.c

View differences:

libavformat/ipmovie.c
93 93
  unsigned char *buf;
94 94
  int buf_size;
95 95

 
96
  float fps;
97
  int frame_pts_inc;
96
  uint64_t frame_pts_inc;
98 97

 
99 98
  unsigned int video_width;
100 99
  unsigned int video_height;
......
126 125
  AVPacket *pkt) {
127 126

 
128 127
  int chunk_type;
129
  int64_t audio_pts = 0;
130 128

 
131 129
  if (s->audio_chunk_offset) {
132 130

 
......
139 137
    url_fseek(pb, s->audio_chunk_offset, SEEK_SET);
140 138
    s->audio_chunk_offset = 0;
141 139

 
142
    /* figure out the audio pts */
143
    audio_pts = 90000;
144
    audio_pts *= s->audio_frame_count;
145
    audio_pts /= s->audio_sample_rate;
146

 
147 140
    if (s->audio_chunk_size != av_get_packet(pb, pkt, s->audio_chunk_size))
148 141
      return CHUNK_EOF;
149 142

 
150 143
    pkt->stream_index = s->audio_stream_index;
151
    pkt->pts = audio_pts;
144
    pkt->pts = s->audio_frame_count;
152 145

 
153 146
    /* audio frame maintenance */
154 147
    if (s->audio_type != CODEC_ID_INTERPLAY_DPCM)
......
159 152
        (s->audio_chunk_size - 6) / s->audio_channels;
160 153

 
161 154
    debug_ipmovie("sending audio frame with pts %"PRId64" (%d audio frames)\n",
162
      audio_pts, s->audio_frame_count);
155
      pkt->pts, s->audio_frame_count);
163 156

 
164 157
    chunk_type = CHUNK_VIDEO;
165 158

 
......
327 320
        chunk_type = CHUNK_BAD;
328 321
        break;
329 322
      }
330
      s->fps = 1000000.0 / (AV_RL32(&scratch[0]) * AV_RL16(&scratch[4]));
331
      s->frame_pts_inc = 90000 / s->fps;
323
      s->frame_pts_inc = ((uint64_t)AV_RL32(&scratch[0])) * AV_RL16(&scratch[4]);
332 324
      debug_ipmovie(" %.2f frames/second (timer div = %d, subdiv = %d)\n",
333
        s->fps, AV_RL32(&scratch[0]), AV_RL16(&scratch[4]));
325
        1000000.0/s->frame_pts_inc, AV_RL32(&scratch[0]), AV_RL16(&scratch[4]));
334 326
      break;
335 327

 
336 328
    case OPCODE_INIT_AUDIO_BUFFERS:
......
554 546
  st = av_new_stream(s, 0);
555 547
  if (!st)
556 548
    return AVERROR(ENOMEM);
557
  av_set_pts_info(st, 33, 1, 90000);
549
  av_set_pts_info(st, 63, 1, 1000000);
558 550
  ipmovie->video_stream_index = st->index;
559 551
  st->codec->codec_type = CODEC_TYPE_VIDEO;
560 552
  st->codec->codec_id = CODEC_ID_INTERPLAY_VIDEO;
......
569 561
    st = av_new_stream(s, 0);
570 562
    if (!st)
571 563
      return AVERROR(ENOMEM);
572
    av_set_pts_info(st, 33, 1, 90000);
564
    av_set_pts_info(st, 32, 1, ipmovie->audio_sample_rate);
573 565
    ipmovie->audio_stream_index = st->index;
574 566
    st->codec->codec_type = CODEC_TYPE_AUDIO;
575 567
    st->codec->codec_id = ipmovie->audio_type;

Also available in: Unified diff