Revision 0fb7a2b9 libavformat/matroska.c

View differences:

libavformat/matroska.c
2698 2698
  int res = 0;
2699 2699
  uint32_t id;
2700 2700

 
2701
  /* Do we still have a packet queued? */
2702
  if (matroska_deliver_packet(matroska, pkt) == 0)
2703
    return 0;
2701
  /* Read stream until we have a packet queued. */
2702
  while (matroska_deliver_packet(matroska, pkt)) {
2704 2703

 
2705 2704
  /* Have we already reached the end? */
2706 2705
  if (matroska->done)
......
2708 2707

 
2709 2708
  while (res == 0) {
2710 2709
    if (!(id = ebml_peek_id(matroska, &matroska->level_up))) {
2711
      res = AVERROR_IO;
2712
      break;
2710
      return AVERROR_IO;
2713 2711
    } else if (matroska->level_up) {
2714 2712
      matroska->level_up--;
2715 2713
      break;
......
2737 2735

 
2738 2736
  if (res == -1)
2739 2737
    matroska->done = 1;
2738
  }
2740 2739

 
2741
  return matroska_deliver_packet(matroska, pkt);
2740
  return 0;
2742 2741
}
2743 2742

 
2744 2743
static int

Also available in: Unified diff