Revision 20d46c03 libavutil/avutil.h

View differences:

libavutil/avutil.h
34 34
#define AV_STRINGIFY(s)     AV_TOSTRING(s)
35 35
#define AV_TOSTRING(s) #s
36 36

 
37
#define LIBAVUTIL_VERSION_INT  ((49<<16)+(0<<8)+2)
38
#define LIBAVUTIL_VERSION    49.0.2
37
#define LIBAVUTIL_VERSION_INT  ((49<<16)+(1<<8)+0)
38
#define LIBAVUTIL_VERSION    49.1.0
39 39
#define LIBAVUTIL_BUILD     LIBAVUTIL_VERSION_INT
40 40

 
41 41
#define LIBAVUTIL_IDENT     "Lavu" AV_STRINGIFY(LIBAVUTIL_VERSION)
......
78 78
  PIX_FMT_YUV410P,  ///< Planar YUV 4:1:0, 9bpp, (1 Cr & Cb sample per 4x4 Y samples)
79 79
  PIX_FMT_YUV411P,  ///< Planar YUV 4:1:1, 12bpp, (1 Cr & Cb sample per 4x1 Y samples)
80 80
  PIX_FMT_RGB565,  ///< Packed RGB 5:6:5, 16bpp, (msb)  5R 6G 5B(lsb), in cpu endianness
81
  PIX_FMT_RGB555,  ///< Packed RGB 5:5:5, 16bpp, (msb)1A 5R 5G 5B(lsb), in cpu endianness most significant bit to 1
81
  PIX_FMT_RGB555,  ///< Packed RGB 5:5:5, 16bpp, (msb)1A 5R 5G 5B(lsb), in cpu endianness most significant bit to 0
82 82
  PIX_FMT_GRAY8,   ///<    Y    , 8bpp
83 83
  PIX_FMT_MONOWHITE, ///<    Y    , 1bpp, 1 is white
84 84
  PIX_FMT_MONOBLACK, ///<    Y    , 1bpp, 0 is black

Also available in: Unified diff