Revision 2874c81c libavformat/rtpdec_xiph.c

View differences:

libavformat/rtpdec_xiph.c
134 134

 
135 135
    if (av_new_packet(pkt, data_len)) {
136 136
      av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Out of memory.\n");
137
      return AVERROR_NOMEM;
137
      return AVERROR(ENOMEM);
138 138
    }
139 139
    pkt->stream_index = st->index;
140 140

 
......
189 189

 
190 190
      if (av_new_packet(pkt, frame_size)) {
191 191
        av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "Out of memory.\n");
192
        return AVERROR_NOMEM;
192
        return AVERROR(ENOMEM);
193 193
      }
194 194

 
195 195
      memcpy(pkt->data, xiph_data, frame_size);
......
272 272
  ptr = codec->extradata = av_malloc(extradata_alloc);
273 273
  if (!ptr) {
274 274
    av_log(codec, AV_LOG_ERROR, "Out of memory\n");
275
    return AVERROR_NOMEM;
275
    return AVERROR(ENOMEM);
276 276
  }
277 277
  *ptr++ = 2;
278 278
  ptr += av_xiphlacing(ptr, length1);
......
331 331
      } else {
332 332
        av_log(codec, AV_LOG_ERROR,
333 333
            "Out of memory while decoding SDP configuration.\n");
334
        result = AVERROR_NOMEM;
334
        result = AVERROR(ENOMEM);
335 335
      }
336 336
    } else {
337 337
      av_log(codec, AV_LOG_ERROR, "Packet too large\n");
......
356 356

 
357 357
  if (!(value = av_malloc(value_size))) {
358 358
    av_log(codec, AV_LOG_ERROR, "Out of memory\n");
359
    return AVERROR_NOMEM;
359
    return AVERROR(ENOMEM);
360 360
  }
361 361

 
362 362
  if (av_strstart(line, "fmtp:", &p)) {

Also available in: Unified diff