Revision 324e7ee2 libavutil/intfloat_readwrite.c

View differences:

libavutil/intfloat_readwrite.c
31 31

 
32 32
double av_int2dbl(int64_t v){
33 33
  if(v+v > 0xFFEULL<<52)
34
    return 0.0/0.0;
34
    return NAN;
35 35
  return ldexp(((v&((1LL<<52)-1)) + (1LL<<52)) * (v>>63|1), (v>>52&0x7FF)-1075);
36 36
}
37 37

 
38 38
float av_int2flt(int32_t v){
39 39
  if(v+v > 0xFF000000U)
40
    return 0.0/0.0;
40
    return NAN;
41 41
  return ldexp(((v&0x7FFFFF) + (1<<23)) * (v>>31|1), (v>>23&0xFF)-150);
42 42
}
43 43

 
......
49 49
    m = (m<<8) + ext.mantissa[i];
50 50
  e = (((int)ext.exponent[0]&0x7f)<<8) | ext.exponent[1];
51 51
  if (e == 0x7fff && m)
52
    return 0.0/0.0;
52
    return NAN;
53 53
  e -= 16383 + 63;    /* In IEEE 80 bits, the whole (i.e. 1.xxxx)
54 54
               * mantissa bit is written as opposed to the
55 55
               * single and double precision formats. */
......
88 88
      ext.mantissa[i] = m>>(56-(i<<3));
89 89
  } else if (f != 0.0) {
90 90
    ext.exponent[0] = 0x7f; ext.exponent[1] = 0xff;
91
    if (f != 1/0.0)
91
    if (f != INFINITY)
92 92
      ext.mantissa[0] = ~0;
93 93
  }
94 94
  if (d < 0)

Also available in: Unified diff