Revision 49bd8e4b libavutil/avutil.h

View differences:

libavutil/avutil.h
54 54
#define LIBAVUTIL_IDENT         "Lavu" AV_STRINGIFY(LIBAVUTIL_VERSION)
55 55

  
56 56
/**
57
 * Returns the LIBAVUTIL_VERSION_INT constant.
57
 * Return the LIBAVUTIL_VERSION_INT constant.
58 58
 */
59 59
unsigned avutil_version(void);
60 60

  
61 61
/**
62
 * Returns the libavutil build-time configuration.
62
 * Return the libavutil build-time configuration.
63 63
 */
64 64
const char *avutil_configuration(void);
65 65

  
66 66
/**
67
 * Returns the libavutil license.
67
 * Return the libavutil license.
68 68
 */
69 69
const char *avutil_license(void);
70 70

  

Also available in: Unified diff