Revision 49bd8e4b libpostproc/postprocess.h

View differences:

libpostproc/postprocess.h
44 44
#define LIBPOSTPROC_IDENT       "postproc" AV_STRINGIFY(LIBPOSTPROC_VERSION)
45 45

  
46 46
/**
47
 * Returns the LIBPOSTPROC_VERSION_INT constant.
47
 * Return the LIBPOSTPROC_VERSION_INT constant.
48 48
 */
49 49
unsigned postproc_version(void);
50 50

  
51 51
/**
52
 * Returns the libpostproc build-time configuration.
52
 * Return the libpostproc build-time configuration.
53 53
 */
54 54
const char *postproc_configuration(void);
55 55

  
56 56
/**
57
 * Returns the libpostproc license.
57
 * Return the libpostproc license.
58 58
 */
59 59
const char *postproc_license(void);
60 60

  

Also available in: Unified diff