Revision b414cb89 libavformat/matroskadec.c

View differences:

libavformat/matroskadec.c
159 159
                  sizeof(MatroskaSubtitleTrack)))
160 160

 
161 161
typedef struct {
162
  char *filename;
163
  char *mime;
164
  EbmlBin bin;
165
} MatroskaAttachement;
166

 
167
typedef struct {
162 168
  uint64_t start;
163 169
  uint64_t end;
164 170
  uint64_t uid;
......
190 196

 
191 197
  /* timescale in the file */
192 198
  int64_t time_scale;
199
  EbmlList attachments;
193 200
  EbmlList chapters;
194 201
  EbmlList index;
195 202

 
......
238 245
  { 0 }
239 246
};
240 247

 
248
static EbmlSyntax matroska_attachment[] = {
249
  { MATROSKA_ID_FILENAME,      EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaAttachement,filename) },
250
  { MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE,    EBML_STR, 0, offsetof(MatroskaAttachement,mime) },
251
  { MATROSKA_ID_FILEDATA,      EBML_BIN, 0, offsetof(MatroskaAttachement,bin) },
252
  { MATROSKA_ID_FILEUID,      EBML_NONE },
253
  { EBML_ID_VOID,          EBML_NONE },
254
  { 0 }
255
};
256

 
257
static EbmlSyntax matroska_attachments[] = {
258
  { MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE,    EBML_NEST, sizeof(MatroskaAttachement), offsetof(MatroskaDemuxContext,attachments), {.n=matroska_attachment} },
259
  { EBML_ID_VOID,          EBML_NONE },
260
  { 0 }
261
};
262

 
241 263
static EbmlSyntax matroska_chapter_display[] = {
242 264
  { MATROSKA_ID_CHAPSTRING,     EBML_UTF8, 0, offsetof(MatroskaChapter,title) },
243 265
  { EBML_ID_VOID,          EBML_NONE },
......
1988 2010
matroska_parse_attachments(AVFormatContext *s)
1989 2011
{
1990 2012
  MatroskaDemuxContext *matroska = s->priv_data;
1991
  int res = 0;
1992
  uint32_t id;
1993

 
1994
  av_log(matroska->ctx, AV_LOG_DEBUG, "parsing attachments...\n");
1995

 
1996
  while (res == 0) {
1997
    if (!(id = ebml_peek_id(matroska, &matroska->level_up))) {
1998
      res = AVERROR(EIO);
1999
      break;
2000
    } else if (matroska->level_up) {
2001
      matroska->level_up--;
2002
      break;
2003
    }
2013
  EbmlList *attachements_list = &matroska->attachments;
2014
  MatroskaAttachement *attachements;
2015
  int i, j, res;
2004 2016

 
2005
    switch (id) {
2006
    case MATROSKA_ID_ATTACHEDFILE: {
2007
      char* name = NULL;
2008
      char* mime = NULL;
2009
      uint8_t* data = NULL;
2010
      int i, data_size = 0;
2011
      AVStream *st;
2012

 
2013
      if ((res = ebml_read_master(matroska, &id)) < 0)
2014
        break;
2015

 
2016
      while (res == 0) {
2017
        if (!(id = ebml_peek_id(matroska, &matroska->level_up))) {
2018
          res = AVERROR(EIO);
2019
          break;
2020
        } else if (matroska->level_up) {
2021
          matroska->level_up--;
2022
          break;
2023
        }
2024

 
2025
        switch (id) {
2026
        case MATROSKA_ID_FILENAME:
2027
          res = ebml_read_utf8 (matroska, &id, &name);
2028
          break;
2029

 
2030
        case MATROSKA_ID_FILEMIMETYPE:
2031
          res = ebml_read_ascii (matroska, &id, &mime);
2032
          break;
2033

 
2034
        case MATROSKA_ID_FILEDATA:
2035
          res = ebml_read_binary(matroska, &id, &data, &data_size);
2036
          break;
2017
  res = ebml_parse(matroska, matroska_attachments, matroska, MATROSKA_ID_ATTACHMENTS, 0);
2037 2018

 
2038
        default:
2039
          av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2040
              "Unknown attachedfile ID 0x%x\n", id);
2041
        case MATROSKA_ID_FILEUID:
2042
        case EBML_ID_VOID:
2043
          res = ebml_read_skip(matroska);
2044
          break;
2045
        }
2046

 
2047
        if (matroska->level_up) {
2048
          matroska->level_up--;
2049
          break;
2050
        }
2051
      }
2052

 
2053
      if (!(name && mime && data && data_size > 0)) {
2054
        av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
2055
        break;
2056
      }
2057

 
2058
      st = av_new_stream(s, matroska->num_streams++);
2019
  attachements = attachements_list->elem;
2020
  for (j=0; j<attachements_list->nb_elem; j++) {
2021
    if (!(attachements[j].filename && attachements[j].mime &&
2022
       attachements[j].bin.data && attachements[j].bin.size > 0)) {
2023
      av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
2024
    } else {
2025
      AVStream *st = av_new_stream(s, matroska->num_streams++);
2059 2026
      if (st == NULL)
2060
        return AVERROR(ENOMEM);
2061
      st->filename = av_strdup(name);
2027
        break;
2028
      st->filename     = av_strdup(attachements[j].filename);
2062 2029
      st->codec->codec_id = CODEC_ID_NONE;
2063 2030
      st->codec->codec_type = CODEC_TYPE_ATTACHMENT;
2064
      st->codec->extradata = av_malloc(data_size);
2031
      st->codec->extradata = av_malloc(attachements[j].bin.size);
2065 2032
      if(st->codec->extradata == NULL)
2066
        return AVERROR(ENOMEM);
2067
      st->codec->extradata_size = data_size;
2068
      memcpy(st->codec->extradata, data, data_size);
2033
        break;
2034
      st->codec->extradata_size = attachements[j].bin.size;
2035
      memcpy(st->codec->extradata, attachements[j].bin.data, attachements[j].bin.size);
2069 2036

 
2070 2037
      for (i=0; ff_mkv_mime_tags[i].id != CODEC_ID_NONE; i++) {
2071
        if (!strncmp(ff_mkv_mime_tags[i].str, mime,
2038
        if (!strncmp(ff_mkv_mime_tags[i].str, attachements[j].mime,
2072 2039
               strlen(ff_mkv_mime_tags[i].str))) {
2073 2040
          st->codec->codec_id = ff_mkv_mime_tags[i].id;
2074 2041
          break;
2075 2042
        }
2076 2043
      }
2077

 
2078
      av_log(matroska->ctx, AV_LOG_DEBUG, "new attachment: %s, %s, size %d \n", name, mime, data_size);
2079
      break;
2080
    }
2081

 
2082
    default:
2083
      av_log(matroska->ctx, AV_LOG_INFO,
2084
          "Unknown attachments ID 0x%x\n", id);
2085
      /* fall-through */
2086

 
2087
    case EBML_ID_VOID:
2088
      res = ebml_read_skip(matroska);
2089
      break;
2090
    }
2091

 
2092
    if (matroska->level_up) {
2093
      matroska->level_up--;
2094
      break;
2095 2044
    }
2096 2045
  }
2097 2046

 
......
2246 2195
      }
2247 2196

 
2248 2197
      case MATROSKA_ID_ATTACHMENTS: {
2249
        if ((res = ebml_read_master(matroska, &id)) < 0)
2250
          break;
2251 2198
        res = matroska_parse_attachments(s);
2252 2199
        break;
2253 2200
      }

Also available in: Unified diff