Revision cba322d7

View differences:

libavcodec/avcodec.h
32 32

 
33 33
#define LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR 52
34 34
#define LIBAVCODEC_VERSION_MINOR 90
35
#define LIBAVCODEC_VERSION_MICRO 0
35
#define LIBAVCODEC_VERSION_MICRO 1
36 36

 
37 37
#define LIBAVCODEC_VERSION_INT AV_VERSION_INT(LIBAVCODEC_VERSION_MAJOR, \
38 38
                        LIBAVCODEC_VERSION_MINOR, \
libavcodec/vc1.c
315 315
      return -1;
316 316
    }
317 317
    if (v->res_sprite) {
318
      av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "WMVP is not supported\n");
319
      return -1;
318
      av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "WMVP is not fully supported\n");
320 319
    }
321 320
  }
322 321

 
......
387 386
  v->quantizer_mode = get_bits(gb, 2); //common
388 387

 
389 388
  v->finterpflag = get_bits1(gb); //common
390
  v->res_rtm_flag = get_bits1(gb); //reserved
389

 
390
  if (v->res_sprite) {
391
    v->s.avctx->width = v->s.avctx->coded_width = get_bits(gb, 11);
392
    v->s.avctx->height = v->s.avctx->coded_height = get_bits(gb, 11);
393
    skip_bits(gb, 5); //frame rate
394
    v->res_x8 = get_bits1(gb);
395
    if (get_bits1(gb)) { // something to do with DC VLC selection
396
      av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Unsupported sprite feature\n");
397
      return -1;
398
    }
399
    skip_bits(gb, 3); //slice code
400
    v->res_rtm_flag = 0;
401
  } else {
402
    v->res_rtm_flag = get_bits1(gb); //reserved
403
  }
391 404
  if (!v->res_rtm_flag)
392 405
  {
393 406
//      av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
......
566 579
{
567 580
  int pqindex, lowquant, status;
568 581

 
582
  if(v->res_sprite) {
583
    skip_bits(gb, 2); //not yet deciphered
584
  }
569 585
  if(v->finterpflag) v->interpfrm = get_bits1(gb);
570 586
  skip_bits(gb, 2); //framecnt unused
571 587
  v->rangeredfrm = 0;
libavcodec/vc1dec.c
3240 3240
    }
3241 3241
  }
3242 3242

 
3243
  if(v->res_sprite && (s->pict_type!=FF_I_TYPE)){
3244
    av_free(buf2);
3245
    return -1;
3246
  }
3247

 
3243 3248
  // for hurry_up==5
3244 3249
  s->current_picture.pict_type= s->pict_type;
3245 3250
  s->current_picture.key_frame= s->pict_type == FF_I_TYPE;
libavformat/riff.c
227 227
  { CODEC_ID_QPEG,     MKTAG('Q', '1', '.', '0') },
228 228
  { CODEC_ID_QPEG,     MKTAG('Q', '1', '.', '1') },
229 229
  { CODEC_ID_WMV3,     MKTAG('W', 'M', 'V', '3') },
230
  { CODEC_ID_WMV3,     MKTAG('W', 'M', 'V', 'P') },
230 231
  { CODEC_ID_VC1,     MKTAG('W', 'V', 'C', '1') },
231 232
  { CODEC_ID_VC1,     MKTAG('W', 'M', 'V', 'A') },
232 233
  { CODEC_ID_LOCO,     MKTAG('L', 'O', 'C', 'O') },

Also available in: Unified diff