Revision cc70d14b libavformat/matroskadec.c

View differences:

libavformat/matroskadec.c
190 190
  EbmlList index;
191 191
  EbmlList seekhead;
192 192

 
193
  /* num_streams is the number of streams that av_new_stream() was called
194
   * for ( = that are available to the calling program). */
195
  int num_streams;
196

 
197 193
  /* byte position of the segment inside the stream */
198 194
  offset_t segment_start;
199 195

 
......
1087 1083
      }
1088 1084
    }
1089 1085

 
1090
    st = track->stream = av_new_stream(s, matroska->num_streams++);
1086
    st = track->stream = av_new_stream(s, 0);
1091 1087
    if (st == NULL)
1092 1088
      return AVERROR(ENOMEM);
1093 1089

 
......
1223 1219
       attachements[j].bin.data && attachements[j].bin.size > 0)) {
1224 1220
      av_log(matroska->ctx, AV_LOG_ERROR, "incomplete attachment\n");
1225 1221
    } else {
1226
      AVStream *st = av_new_stream(s, matroska->num_streams++);
1222
      AVStream *st = av_new_stream(s, 0);
1227 1223
      if (st == NULL)
1228 1224
        break;
1229 1225
      st->filename     = av_strdup(attachements[j].filename);

Also available in: Unified diff